De Mind2Care vragenlijst is gemaakt om tijdens de zwangerschap te screenen op psychische klachten, psychosociale problemen en middelengebruik. Op basis van de gegeven antwoorden wordt, als het nodig is, een advies gegeven over begeleiding of behandeling tijdens de zwangerschap. De vragenlijst is wetenschappelijk getest en geschikt om te gebruiken door alle zwangere vrouwen in Nederland.


Wie vult de vragenlijst in?

De Mind2Care vragenlijst wordt door de zwangere cliënt zelf ingevuld, dus zonder hulp. Meestal wordt de vragenlijst aan het begin van de zwangerschap ingevuld. Als de vragenlijst is ingevuld verschijnt er, als het nodig is, een behandeladvies voor aanvullende zorg dat past bij de cliënt. Er wordt geprobeerd om deze extra zorg zo dicht mogelijk in de woonomgeving van de cliënte aan te bieden, volgens de afspraken binnen uw eigen Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV). Wanneer er geen behandeladvies is en er is geen noodzaak tot aanvullende zorg, verschijnt dat ook in beeld.

Soms worden er aan één cliënt meerdere behandeladviezen gegeven. Dit gaat dan over verschillende zaken, bijvoorbeeld adviezen ten aanzien van psychische klachten én middelengebruik. Bij de behandeladviezen staat een korte uitleg over de inhoud van de behandeling en hoe de cliënt met de behandelaar in contact kan komen.

De Mind2Care geeft alleen een advies, geen verplichting. Het is de bedoeling dat de cliënt het advies met de zorgverlener bespreekt. De zorgverlener kan het advies dat aan de cliënt is gegeven ook inzien. Deze informatie valt, net als uitslagen van andere medische testen, onder het medisch beroepsgeheim: alleen de behandelaar mag deze inzien. 

 

Wie heeft de vragenlijst ontwikkeld?

De Mind2Care is het resultaat van jarenlang onderzoek door Nederlandse onderzoekers en professionals die actief zijn in de geboortezorg. Zij willen bij iedere zwangere een beeld krijgen van mogelijke problemen op persoonlijk, geestelijk of sociaal vlak, op een cliënt-vriendelijke manier. Daarnaast vinden zij het belangrijk om extra begeleiding en/of behandeling-op-maat aan te bieden aan cliënten die hiervoor in aanmerking komen. 

 

Wie beheert de Mind2Care vragenlijst?

De Stichting Mind2Care is speciaal door het Landelijk Kenniscentrum Psychiatrie en Zwangerschap (LKPZ) opgezet om het instrument in beheer te nemen. Deze Stichting heeft geen enkel winstoogmerk. Ze behartigt de belangen van professionals door bij nieuwe ontwikkelingen zo nodig de vragenlijst en de adviezen aan te passen. Ze behartigt ook de belangen van de zwangere door veel aandacht te vragen voor het stellen van eenvoudige vragen en het geschikt zijn voor zwangeren met verschillende achtergronden.

 

Wie gebruikt de Mind2Care?

De Mind2Care wordt alleen door erkende zorgverleners gebruikt, die een contract hebben met de Stichting Mind2Care. De Mind2Care vragenlijst wordt gebruikt voor de standaard zorg. Iedere verloskundige, huisarts, gynaecoloog, psychiater, kinderarts of hulpverlener die de Mind2Care vragenlijst wil gebruiken komt met de Stichting afspraken overeen die zorgvuldig gebruik moeten garanderen, waaronder het beschermen van medische gegevens conform de daarvoor geldende wet- en regelgeving. Soms wordt de Mind2Care voor onderzoeksdoeleinden gebruikt. Ook hierbij worden duidelijke afspraken en regels voor het gebruik opgesteld.Mind2Care gebruiken?

Wilt u het Mind2Care screen-en-advies instrument gebruiken in uw praktijk of ziekenhuis? Neem dan contact op via info@mind2care.nl. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk reactie over de te volgen procedure.

Huidige gebruikers

De Mind2Care vragenlijst wordt op dit moment in het VSV Uniek, VSV Utrecht - De Eendracht, VSV Utrecht - Alliant, VSV Reinier Delft, VSV Amstelland, VSV Apeldoorn, VSV Tilburg, VSV  Nijmegen, VSV Twente, VSV Zuid aan Zee en VSV Amsterdam - OLVG gebruikt.

Achtergrond Mind2Care

Klik hier voor meer informatie over de wetenschappelijke achtergrond van het Mind2Care screen-en-advies instrument.

Stichting Mind2Care

De Mind2Care vragenlijst wordt ontwikkeld en beheerd door de Stichting Mind2Care. De stichting werkt samen met het Landelijk Kenniscentrum Psychiatrie en Zwangerschap (LKPZ). 

In de media

RTL Nieuws

Veelgestelde vragen

Hier vindt u een document met vragen en antwoorden over de EDS en WDEQ.