De Mind2Care is primair een web-based instrument voor screening en adequate toeleiding naar zorg in de regio. Op dit moment wordt de Mind2Care daarom nog niet gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek.