Mind2Care en jouw persoonsgegevens

De Stichting Mind2Care gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Dat zijn alle gegevens die je invult in de vragenlijst, maar ook de gegevens die de Stichting ontvangt om je de vragenlijst voor te leggen.

De uitkomst van jouw antwoorden in de vragenlijst wordt alleen aan jou en je zorgverlener verstrekt. Jouw zorgverlener slaat de informatie op in het medisch dossier en is daarvoor verantwoordelijk. 
 

De goede werking van de Mind2Care vragenlijst wordt door de Stichting Mind2Care onder leiding van het Bestuur gecontroleerd. Zo kan de vragenlijst ook worden verbeterd. Voor dat doel bewaart de Stichting jouw antwoorden apart, en volledig anoniem. 

Als jouw zorgverlener overweegt jouw antwoorden op de Mind2Care vragenlijst voor wetenschappelijk onderzoek te gebruiken, dan zal zij/hij dat altijd met jou bespreken, omdat jouw toestemming daar voor nodig is. De Stichting Mind2Care heeft hierin geen eigen rol en verstrekt niet zelf gegevens.
 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die iets vertellen over jou of die we in verband kunnen brengen met jou. Omdat je jouw persoonlijke gegevens in verband met medische zorg hebt ingevuld, gelden extra eisen. Het is belangrijk dat je weet dat alleen jij en je eigen behandelaar erover gaan. 

Om welke gegevens gaat het en wat wordt ermee gedaan?

Als jouw zorgverlener de vragenlijst van de Stichting Mind2Care voor jou gebruiken wil, vult zij/hij enkele gegevens van jou in op het beveiligde deel van de website van Mind2Care. Dit deel van de website is alleen toegankelijk voor zorgverleners die met de Stichting een contract hebben. 
Die gegevens zijn: jouw naam, je e-mailadres en het nummer van de praktijk/het ziekenhuis waar de zorgverlener werkt; geen medische gegevens. 
Met deze administratieve gegevens wordt een persoonlijke inlogcode gemaakt, een toegangsnummer, dat je van je zorgverlener ontvangt. 
Deze gegevens worden door de Stichting bewaard zodat de zorgverlener kan zien of het invullen van de vragenlijst gelukt is.

Als je de vragenlijst invult gaat het om gegevens rond je zwangerschap en je persoonlijke situatie. Je antwoorden worden omgezet in een advies. Dat advies krijgen jij en je zorgverlener te zien. De zorgverlener krijgt ook een korte samenvatting van je antwoorden. De zorgverlener zal noteren wat jullie gezamenlijk afspreken over het advies.
De zorgverlener slaat dit op in het medisch dossier. Er zijn regels opgesteld waardoor je als cliënt kan zien wat er in je medisch dossier is opgeslagen. 

Met je zorgverlener is afgesproken dat voor de duur van je zwangerschap en bevalling, je zorgverlener je antwoorden kan raadplegen bij de Stichting Mind2Care. Dit is ook omdat je situatie kan zijn veranderd, of omdat na een tijdje kan blijken dat je de vragenlijst misschien niet goed hebt ingevuld. Alleen voor dat doel worden je gegevens tijdelijk bewaard, alleen toegankelijk voor je eigen zorgverlener. De Stichting is zelf geen registratie.

Waar zijn deze gegevens voor nodig?

De administratieve gegevens die de Stichting van de zorgverlener ontvangt zijn nodig om je te kunnen benaderen voor het afnemen van de vragenlijst.
 

De gegevens die de Stichting van jou ontvangt als je de lijst invult zijn om een medisch advies te kunnen geven over de begeleiding van je zwangerschap. 
 

Wat gebeurt er met mijn antwoorden op de vragen?

Alle informatie die de Stichting Mind2Care ontvangt, zowel jouw administratieve gegevens als je antwoorden en het advies, worden op een beveiligde server in Nederland opgeslagen. Deze opgeslagen gegevens zijn geen medisch dossier. 
 

Om de website Mind2Care te gebruiken heeft de Stichting met iedere zorgverlener een contract afgesloten waarin de regels van gebruik en informatie zijn vastgelegd. Elke zorgverlener heeft een eigen inlogcode en kan alleen de adviezen van de cliënten zien die in de eigen praktijk onder controle zijn, maar niet de afzonderlijke antwoorden die je hebt ingevuld. 
Alle belangrijke informatie zal de zorgverlener in jouw medisch dossier van de praktijk of het ziekenhuis opslaan.

Wetenschappelijk onderzoek met je gegevens

Aan het einde van de vragenlijst word je gevraagd of je het goed zou vinden als je zorgverlener onderzoek doet met jouw gegevens, na volledige anonimisering. Alleen van een cliënt die dat goed vindt kan de zorgverlener voor onderzoek gebruik maken van haar adviesgegevens. De Stichting heeft een vraag hierover toegevoegd. Als je aangeeft dat je dat goed vindt, kan je zorgverlener je geanonimiseerde gegevens uit het medisch dossier gebruiken.
Je zorgverlener kan ook aan de Stichting vragen om bij dergelijk onderzoek behulpzaam te zijn. In het contract dat de Stichting met de zorgverlener heeft, staat dat de zorgverlener alleen wordt geholpen als het een officieel goedgekeurd onderzoek is, met een verklaring van een Medisch Ethische commissie. En natuurlijk alleen als je goedkeuring hebt gegeven.
 

Verbeteren van de kwaliteit van de Mind2Care vragenlijst

De Stichting Mind2Care wil dat de vragenlijst zo goed mogelijk werkt. Dat is ook een plicht, omdat een verkeerd advies nadelige gevolgen kan hebben. We controleren de goede werking bijvoorbeeld door te kijken hoe vaak bepaalde adviezen worden gegeven en opgevolgd en door te kijken of er onverwachte of onlogische antwoorden worden gegeven. Ook kijken we of cliënten bij bepaalde vragen afhaken. Soms is het nodig om van tevoren te controleren hoe groot de gevolgen zouden zijn, als zorgverleners een nieuw advies willen toevoegen of de regels voor een bestaand advies willen veranderen. En natuurlijk moeten we weten of de vragenlijst niet te moeilijk is voor sommige cliënten of voor cliënten die moeite hebben met de Nederlandse taal.

Voor al dit soort zaken slaat de Stichting voor eigen gebruik de tot nu toe ingevulde gegevens in geheel geanonimiseerde vorm op, op een aparte plaats die niet via de website toegankelijk is.

Hiervoor worden dan de gegevens ZONDER naam en geboortedatum gebruikt en ZONDER gegevens van de zorgverlener. Het is bij dit soort kwaliteitscontroles onmogelijk om personen te herkennen of te verwijderen.  Het is dus geen wetenschappelijk onderzoek naar jouw gezondheid, maar kwaliteitscontrole van het instrument.

Vragen over privacy?

Heb je na het lezen van dit Privacy Statement en de al eerder gegeven antwoorden nog vragen over hoe wij je persoonsgegevens gebruiken? Stuur dan een e-mail naar: info@mind2care.nl