Stichting Mind2Care
De Stichting Mind2Care is een ANBI. (Opgericht: 28 September 2016)
KvK-nummer 66939038
RSIN: 8567.60.912
Postadres: Noord-Lindschoterzandweg 6, 3425EK Snelrewaard
E-mail: info@mind2care.nl

De Stichting Mind2Care heeft de volgende doelen:

 1. het dienen van het algemeen belang door het zonder winstoogmerk ontwikkelen en beheren van medische zorginstrumenten die de gezondheidstoestand beschrijven, classificeren en waarderen, in het bijzonder op het terrein van psychiatrie en zwangerschap;
 2. het faciliteren van goed gebruik van genoemde medische zorginstrumenten in de medische zorg en het verrichten/initiëren/ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek met deze medische zorginstrumenten;
 3. Het uitvoeren van bovengenoemde  activiteiten voor het medische zorginstrument genaamd ‘de Mind2Care screen-en-advies instrument’ (“M2C vragenlijst”), een instrument dat zowel gebruikt kan worden in de geboortezorg als in wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de geboortezorg;
 4. De M2C vragenlijst heeft als doel kwetsbare zwangere vrouwen op te sporen en hen te voorzien van een (zorg)advies, volgens vastgestelde richtlijnen.

Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

Samenstelling bestuur:

Prof. dr. Gouke Bonsel, algemeen directeur
Mw. dr. Marieke Paarlberg, voorzitter
Mw. drs. Anja Stevens, penningmeester
Mw. drs. Ineke de Kruijff, secretaris
Mw. dr. Chantal Quispel, algemeen lid
Mw. dr. Mijke Lambregtse-van den Berg, algemeen lid
Mw. Simone Vankan - Buitelaar, algemeen lid
Mw. Drs. Merith Cohen de Lara, algemeen lid

De bestuursleden zijn onbezoldigd.

Personen en instellingen die de Stichting Mind2Care gesteund hebben of thans steunen:

 • LKPZ [professionele organisatie die de richtlijnen en zorgpaden in de M2C waarborgt]
 • ErasmusMC [ontwikkelingsbijdrage]
 • CZ fonds [laaggeletterden]

CZ fonds

Het Mind2Care instrument maakt ongewijzigd en zonder winstoogmerk gebruik van:

 • WDEQ (Zar, M., Wijma K., Wijma B., Evaluation of the Wijma Delivery Expectancy/Experience (W-DEQ) as a diagnostic test for disabling fear of childbirth, in Zar M, Diagnostic aspects of fear of childbirth2001, Linköping University: Linköping)
 • EPDS (Bunevicius A, Kusminskas L, Pop VJ, Pedersen CA, Bunevicius R. Screening for antenatal depression with the Edinburgh Depression Scale. J Psychosom Obstet Gynaecol 2009;30:238–243.)
 • Health literacy vragen
  • Powers BJ, Trinh JV en Bosworth HB (2010). Can this patient read and understand written health information? JAMA, 304:1 76-84.
  • Haun J, Luther S, Dodd V en Donaldson P (2012). Measurement variation across health literacy assessment: implications for assessment selection in research and practice. Journal of health communication, 17:sup3, 141-159.

Het Mind2Care instrument wordt gebruikt door de volgende onderzoekers: